เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Term and Conditions

Term and Conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ได้จัดทำขึ้น โดยผู้ให้บริการเว็บ ufabetfirm.xyz เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนเริ่มใช้บริการ โดยข้อบังคับ และเงื่อนไขที่มีการบังคับของเว็บ ufabetfirm.xyz  ตามลำดับนี้

Term and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข

  1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครสมาชิกทางเว็บ ufabetfirm.xyz  เราได้
  2. ในการเข้าใช้งานจะต้องทำตามข้อบังคับ และเงื่อนไขของทาง เว็บufabetfirm.xyz เพียงผู้เดียว
  3. ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าเว็บ ufabetfirm.xyz  ของเรา ได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นอย่างดี ไม่มีการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
  4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางเว็บ ufabetfirm.xyz ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า
  5. ทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ ufabetfirm.xyz ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่ปรากฏ ห้ามนำไปเผยแพร่ หรือทำการคัดลอกดัดแปลงเด็ดขาด โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  6. ข้อบังคับ และเงื่อนไข จะมีผลควบคุมตามกฎหมาย เมื่อได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย คือทางผู้ใช้บริการ และทางเว็บ ufabetfirm.xyz
  7. หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetfirm.xyz 
  8. ข้อบังคับ และเงื่อนไข ถือเป็นการยอมรับทันที หลังจากทำความเข้าใจ และสมัครสมาชิกครบถ้วน
  9. ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ ทางเว็บ ufabetfirm.xyz ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการละเมิดข้อบังคับเงื่อนไขต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับเว็บ ufabetfirm.xyz
  10. หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไข ทางเว็บ ufabetfirm.xyz ขอยกเลิกให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า